SNAPSVISA

Melodi: Row row row your boat ...

Drick, drick, drick din snaps
Sakta glaset töm!
Glimmande, stammande, glammande, stimmande
Nykterhet är bara en dröm.

Sjung, sjung, sjung din låt
Hela natten lång!
Skålande, vrålande, prålande, skrålande
Livet är ju bara en sång.

Sov, sov, sov ditt as
Njut ditt långa rus!
Drömmande, tömmande, gömmande, glömmande
Huvud dunkar i ditt hus.